logo
Cennik
link
Rezerwacja
link
Referencje
link
Kontakt
link
Najbli┼╝sze szkolenia
24 - 26.02.2016 Wst─Öp do metodyki 4TG


Wspieramy:


Szkolenia logistyczne
SYSTEM 5S - SEKRET JAPOŃSKIEGO SUKCESU

"Je┼Ťli uda Ci si─Ö wprowadzi─ç zasady 5S, uda Ci si─Ö wszystko (...). 
Firma, która nie potrafi wprowadzi─ç u siebie zasad 5S, nie b─Ödzie umia┼éa wykona─ç

innych zada┼ä, których wymaga si─Ö od konkurencyjnej firmy".

Takashi Osada (autor ksi─ů┼╝ki -" 5 Keys to Total Quality Environment"

 

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA SYSTEMU 5S

System 5S powsta┼éy na bazie filozofii japo┼äskiej jest zbiorem 5 prostych zasad i jednocze┼Ťnie narz─Ödziem usprawniaj─ůcym organizacj─Ö procesów i rozwi─ůza┼ä stosowanych w miejscu pracy. To zespó┼é metod i technik umo┼╝liwiaj─ůcych tworzenie oraz utrzymanie wysokiej sprawno┼Ťci i jako┼Ťci stanowisk pracy. To tak┼╝e jedno z podstawowych narz─Ödzi szczup┼éego wytwarzania, zapewniaj─ůce w┼éa┼Ťciw─ů organizacj─Ö ┼Ťrodowiska pracy, doskonalenie kultury organizacyjnej przedsi─Öbiorstwa, to równie┼╝ technika stabilizuj─ůca procesy zachodz─ůce w przedsi─Öbiorstwie. Prawid┼éowe zastosowanie 5S oznacza realizacj─Ö koncepcji „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”, której przestrzeganie zapewnia wysok─ů produktywno┼Ť─ç, jako┼Ť─ç i bezpiecze┼ästwo pracy oraz stwarza podstawy do dalszego doskonalenia. Skrót 5S pochodzi od pi─Öciu japo┼äskich s┼éów, które s─ů swego rodzaju zasadami dzia┼éania systemu. Ich znaczenie jest nast─Öpuj─ůce:

5S stosowane jest do optymalizacji stanowisk pracy zarówno w obszarach produkcyjnych jak i pozaprodukcyjnych. Bardzo dobre efekty uzyskuje ona tak┼╝e w administracji. Jej wdro┼╝enie nast─Öpuje w cyklu pierwszych 3S (selekcja, systematyka, sprz─ůtanie), które poparte samodyscyplin─ů pracowników pracuj─ůcych na danym stanowisku pracy prowadzi do standaryzacji. Warto wiedzie─ç, ┼╝e w japo┼äskich firmach nie istnieje 5S. Tam mamy do czynienia z 4S co wynika bezpo┼Ťrednio z dyscyplin─ů zakorzenionej w japo┼äskiej kulturze. W Europie t─ů dyscyplin─Ö nale┼╝y podtrzymywa─ç (audyty 5S), a samo wdro┼╝enie musi odby─ç si─Ö w zespole sk┼éadaj─ůcym si─Ö z pracowników. Tylko pracownicy maj─ůcy poczucie wspó┼éw┼éasno┼Ťci nowych procesów b─Öd─ů je efektywnie rozwijali. Ostatecznym celem bowiem nie jest systematyczne sprz─ůtanie, lecz systematyczna eliminacja ┼║róde┼é problemów.

W celu zrozumienia funkcjonowania systemu 5S, nale┼╝y wyja┼Ťni─ç przebieg i znaczenie poszczególnych kroków:

Krok1 – Seiri (sortowanie)
Polega na podziale przedmiotów stosowanych w miejscu pracy na przedmioty niezb─Ödne i zb─Ödne. Niezb─Ödno┼Ť─ç przedmiotu okre┼Ťlana jest na podstawie cz─Östotliwo┼Ťci jego u┼╝ytkowania. Mo┼╝na przyj─ů─ç za┼éo┼╝enie, ┼╝e nale┼╝y usun─ů─ç wszystkie rzeczy, które nie b─Öd─ů u┼╝yte w ci─ůgu najbli┼╝szych 30 dni. W ten sposób przedmioty zb─Ödne zostaj─ů oznaczone czerwon─ů etykietk─ů, a nast─Öpnie usuni─Öte z obszaru pracy.

Krok2 – Seiton (systematyzacja)
Po wykonaniu segregacji opisanej w kroku 1., nale┼╝y przej┼Ť─ç do systematyzacji elementów, które pozosta┼éy w miejscu pracy. Opiera si─Ö ona na sklasyfikowaniu przedmiotów i u┼éo┼╝eniu ich w odpowiednich miejscach. Klasyfikacja obejmuje spis wszystkich rzeczy wg nazwy i ilo┼Ťci, a nast─Öpnie przypisanie im konkretnego miejsca przechowywania. Przedmioty u┼╝ywane najcz─Ö┼Ťciej po┼éo┼╝one s─ů najbli┼╝ej oraz wed┼éug kolejno┼Ťci u┼╝ywania. Tym samym rzeczy u┼╝ywane rzadko po┼éo┼╝one s─ů w dalszej odleg┼éo┼Ťci. Na tym etapie powinna by─ç równie┼╝ przeprowadzona ocena funkcjonalno┼Ťci stanowiska pracy i wprowadzenie ewentualnych jego udogodnie┼ä b─ůd┼║ zmian.
Krok 2 wprowadza równie┼╝ poj─Öcie tablicy cieni. S─ů to tablice, na których trzymane s─ů narz─Ödzia, a ka┼╝de z nich ma swoje przypisane miejsce z dok┼éadnie obrysowanym konturem. Pomaga to pracownikowi w szybkim zlokalizowaniu przedmiotu lub zauwa┼╝eniu jego braku. W ten sam sposób nale┼╝y oznaczy─ç po┼éo┼╝enie maszyn i dróg, po których mo┼╝na si─Ö porusza─ç.

Krok3 – Seiso (sprz─ůtanie)
Na tym etapie pracownikowi zostaje przypisany dok┼éadny obszar, za którego systematyczne porz─ůdkowanie jest odpowiedzialny. Porz─ůdkowanie nie dotyczy jednak jedynie sprz─ůtania, bowiem krok ten pozwala tak┼╝e na zapobiegni─Öcie potencjalnym awariom, przeprowadzenie przegl─ůdów maszyn, ci─ůg┼é─ů kontrol─Ö stanowiska pracy, sprawdzenie stanu maszyn, pod┼éóg, urz─ůdze┼ä i o┼Ťwietlenia, a tak┼╝e zadbanie o schludny wygl─ůd osoby pracuj─ůcej na danym stanowisku.

Krok4 – Seiketsu(standaryzacja)
Standaryzacja odnosi si─Ö do zapisów w postaci procedur i instrukcji dotychczasowych dokona┼ä, tak, aby mo┼╝na je by┼éo trwale stosowa─ç i ulepsza─ç. W procesie tworzenia tych zapisów uczestniczy─ç powinni pracownicy obs┼éuguj─ůcy dane stanowisko pracy, gdy┼╝ dzi─Öki temu szybciej konkretyzowane s─ů dzia┼éania wykonywane w tym miejscu, a pracownicy w pe┼éni rozumiej─ů specyfik─Ö wykonywanych czynno┼Ťci. Etap ten odnosi si─Ö do procesów operacyjnych (dzia┼é produkcji, magazynowanie i utrzymanie ruchu), jak i administracyjnych (ksi─Ögowo┼Ť─ç, kadry, obs┼éuga klienta).

Krok5 – Shitsuke (samodoskonalenie)
Ostatni krok nawi─ůzuje do ci─ůg┼éego doskonalenia procedur otrzymanych w wyniku wprowadzenia pierwszych trzech kroków. W zwi─ůzku z tym oczekuje si─Ö od pracowników systematyczno┼Ťci i samodyscypliny w wykonywaniu czynno┼Ťci, a tak┼╝e tworzenia wniosków maj─ůcych na celu ulepszanie dotychczasowych standardów. Narz─Ödziem stosowanym do ci─ůg┼éego doskonalenia systemu 5S jest regularnie przeprowadzany audyt.

Najwa┼╝niejsze korzy┼Ťci wynikaj─ůce z zastosowania metody 5S: 

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie kadry kierowniczej i technicznej do wdro┼╝enia programu 5S. U┼Ťwiadomienie, w jaki sposób program 5S mo┼╝e pomóc w usprawnieniu organizacji firmy, obni┼╝y─ç koszty funkcjonowania przedsi─Öbiorstwa i zmienia─ç kultur─Ö organizacyjn─ů. Dostarczenie wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci mo┼╝liwych do zastosowania w praktyce.

DLA KOGO DEDYKOWANE

In┼╝ynierowie produkcji, kierownicy, liderzy, operatorzy, osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów produkcyjnych i stanowisk oraz chc─ůce usprawni─ç w┼éasne miejsce pracy. Szkolenie adresowane jest te┼╝ do menad┼╝erów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu 5S.

KORZYŚCI DLA FIRMY

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin dydaktycznych - 2 dni szkoleniowe

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

 1. Wprowadzenie do zagadnienia
 2. Pretest
 3. 5S – za┼éo┼╝enie filozoficzne i organizacyjne
 4. Przedstawienie pi─Öciu zasad 5S
 5. 5S – zadanie 1
 6. 5S – zadanie 2
 7. Korzy┼Ťci z wdro┼╝enia 5S
 8. Wdro┼╝enie filozofii 5S
 9. 5S – zadanie 3
 10. Wdro┼╝enie pierwszej zasady 5S
 11. 5S – zadanie 3.1
 12. Wdro┼╝enie drugiej zasady 5S

 

Dzień drugi

 1. 5S – zadanie 3.1
 2. Wdro┼╝enie trzeciej zasady 5S
 3. Wdro┼╝enie czwartej zasady 5S
 4. 5S – zadanie 3.3
 5. Wdro┼╝enie pi─ůtej zasady 5S
 6. Przedstawienie efektów wdro┼╝e┼ä 5S
 7. Opór we wdro┼╝eniu
 8. 5S – zadanie 4
 9. 5S – zadanie 5
 10. Relacje z innymi narz─Ödziami lean
 11. Podsumowanie 


< powr├│t