logo
Cennik
link
Rezerwacja
link
Referencje
link
Kontakt
link
Najbli┼╝sze szkolenia
24 - 26.02.2016 Wst─Öp do metodyki 4TG


Wspieramy:


Szkolenia sprzeda┼╝owe
ZNACZENIE PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA I OBSŁUGA SPRZEDAŻOWA

CZYLI JAK BUDOWA─ć WYSOK─ä JAKO┼Ü─ć W OBS┼üUDZE KLIENTA I BUDOWA─ć Z NIM D┼üUGOFALOWE RELACJE

Czas realizacji szkolenia: 
16 godzin lekcyjnych,

Cel szkolenia:
Zapoznanie z profilem handlowca/doradcy i metodami autoprezentacyjnymi, pozwalaj─ůcymi na kszta┼étowanie oczekiwanego przez Klienta wizerunku. Poznanie procesu podejmowania decyzji zakupowych przez Klienta. Rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci budowania d┼éugofalowych relacji z Klientem. Nabycie wiedzy z zakresu przygotowania, zaplanowania i prowadzenia procesu sprzeda┼╝owego. Doskonalenie umiej─Ötno┼Ťci w zakresie budowania klimatu obs┼éudze Klienta. Poznanie technik prezentowania produktów i us┼éug potencjalnemu Klientowi. Rozwijanie kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb i odpowiadania na obiekcje Klienta. Nauczenie rozpoznawania ró┼╝nych typów Klientów i dobierania technik sprzeda┼╝y do Klienta-indywidualizacja sprzeda┼╝y. Rozpoznanie potrzeb i warto┼Ťci Klienta i sk┼éadanie propozycji zakupowych.

Nabyte umiej─Ötno┼Ťci:
Znajomo┼Ť─ç i praktyczne wykorzystanie technik autoprezentacyjnych. ┼Üwiadomo┼Ť─ç i zaplanowanie  celów w obs┼éudze Klienta. Wiedza o oczekiwaniach i zachowaniach Klienta w trakcie rozmowy handlowej . Znajomo┼Ť─ç sposobów dokonywania  analizy potrzeb Klientów i skonstruowanie oferty dla Klienta z uwzgl─Ödnieniem jego oczekiwa┼ä. Poznanie sposobów na budowanie d┼éugookresowych relacji z Klientem. Wiedza o zakresie obs┼éugi posprzeda┼╝owej. Radzi─ç sobie z niezadowolonymi i trudnymi Klientami. Prowadzi─ç negocjacje z Klientem w oparciu o za┼éo┼╝one cele.

Program szkolenia:

 1. Wizerunek pracownika obs┼éuguj─ůcego Klienta – droga budowania pozytywnych relacji z Klientem
  a) co wp┼éywa na nasz wizerunek, odbiór przez Klienta?
  b) organizacja, wygl─ůd i automotywacja
  c) przygotowanie do codziennej pracy (kontaktu z Klientem)
  d) analiza minionego dnia pracy (spotkań z Klientami)
   
 2. Jakie s─ů nasze cele w obs┼éudze Klienta?
  a) zadowolenie Klientów
  b) budowanie trwałych relacji
  c) zarabianie
  d) rozwijanie przedsi─Öbiorstwa
  e) silniejsza integracja z naszymi Klientami
   
 3. Oczekiwania Klientów
  a) w jakim celu spotykamy si─Ö z Klientami?
  b) czego od przedstawicieli handlowych/doradców, oczekuj─ů Klienci?.
  c) co powinni┼Ťmy zapewni─ç Klientom?
  d) rodzaje potrzeb Klientów. W jaki sposób jako reprezentant handlowy, zaspokajasz potrzeby swoich Klientów i interes firmy, w której pracujesz?
  e) analiza oczekiwa┼ä. Czego Ty, jako Klient oczekujesz od osoby, która obs┼éuguje Ciebie w sklepie, restauracji, salonie sprzeda┼╝y, urz─Ödzie?./wejd┼║ w buty Klienta/,
  f) analiza zachowa┼ä. Potrzeby Klientów
   
 4. Budowanie długofalowych relacji z Klientem
  a) profesjonalizm
  b) dotrzymywanie złożonych obietnic
  c) doradztwo Klienta w rozwiazywaniu problemów
  d) wspieranie Klienta w podejmowaniu korzystnych decyzji
   
 5. Nawi─ůzanie kontaktu z Klientem
  a) autoprezentacja – przygotowanie do wizyty (siebie, materia┼éów, wygl─ůdu, celów wizyty, elementy wywierania wp┼éywu)
  b) budowanie psychologicznego podobieństwa
  c) przywitanie
  d) nawi─ůzanie rozmowy
  e) tworzenie pozytywnego klimatu
  f) tematyka wst─Öpnych rozmów. O czym i jak rozmawia─ç na wst─Öpie? (pierwsze 20 sekund, pierwsze 20 s┼éów, pierwsze 20 gestów)
  g) przej┼Ťcie do diagnozy potrzeb
   
 6. Rozpoznanie potrzeb i warto┼Ťci Klienta
  a) diagnoza obecnej sytuacja Klienta, (z jakich produktów korzysta, z czego jest zadowolony, z czego jest niezadowolony, jakie s─ů jego opinie i oczekiwania)
  b) zasada 4p – (pozycja, problem, podej┼Ťcie, propozycja)
  c) rozpoznanie motywów podejmowania decyzji przez Klienta
  d) dobór adekwatnych pyta┼ä – jakie pytania kierujemy do Klienta
  e) pytania, których nie nale┼╝y zadawa─ç Klientowi
  f) rodzaje pytań i techniki aktywnego słuchania
  g) werbalna i niewerbalna komunikacja podczas rozmowy z Klientem
   
 7. Obsługa posprzedażowa
  a) czym jest obsługa posprzedażowa?
  b) obowi─ůzki wobec Klienta wynikaj─ůce z procesu obs┼éugi posprzeda┼╝owej
  c) proces zwi─ůzany z otrzymaniem produktu/us┼éugi za który Klient zap┼éaci┼é
  d) sprzeda┼╝ wi─ůzana i dodatkowa – „nasycanie” Klienta produktami, us┼éugami i warto┼Ťciami dodanymi,
  e) obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
  f) przyczyny i skutki tworzenia si─Ö  niezadowolonych Klientów
  g) trudne rozmowy (negocjacje) z niezadowolonymi Klientami
       - spó┼║nienia z dostaw─ů towaru do Odbiorcy
       - dostawa uszkodzonego w transporcie towaru
       - brak informacji o aktualnym stanie dostawy do Klienta
       - brak dostawy towaru w umówionym terminie
       - korekty cenowe

  h) stworzenie adekwatnych do sytuacji argumentów racjonalnych i emocjonalnych
  i) opracowanie planu negocjacji z niezadowolonymi Klientami
  j) metody wyj┼Ťcia z impasu
  k) opracowanie wielko┼Ťci i zasad ust─Öpstw - rekompensaty
  l) sformu┼éowania, które nale┼╝y wykorzystywa─ç w sytuacji konfliktowej
  m) sformu┼éowania, które nale┼╝y wykluczy─ç z j─Özyka w sytuacji konfliktowej
  n) obsługa przedstawicieli handlowych z firm zewnętrznych
   

< powr├│t